Agen

Outlookagenda

 

19 september 2022 | Oostakker |10 min

Dit is een praktische sessie die je onmiddellijk kan toepassen in de lespraktijk. Je krijgt een spoedcursus “Outlookagenda”. Enkele vragen die aan bod zullen komen zijn: Hoe log ik in? Hoe plan ik een toets, een taak of een activiteit in? Hoe deel ik mijn agenda? Etc. 

Aan de slag met Sprint

 

26 september 2022 | Oostakker | 50min

Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dyslexie. In deze sessie leer je werken met Sprint zodat je je leerlingen kan helpen waar nodig.

Hoogbegaafdheid

23 maart 2023 | Oostakker | 1u30

Tijdens leerlingenbesprekingen bij het begin van het jaar wordt de term ‘hoogbegaafd’ al eens in de mond genomen. Wat wordt hiermee bedoeld? Zijn deze leerlingen dan slimmer dan andere leerlingen? Fietsen zij door hun schoolloopbaan heen? Slaan zij best enkele schooljaren over, zodat ze kunnen aansluiten bij lessen met meer uitdagende leerstof? Of is het toch niet zo voor de hand liggend… ?
We schetsen kort het theoretische kader rond (hoog)begaafdheid en gaan dan samen aan de slag om een concreet plan van aanpak uit te werken voor onze lespraktijk.

Meertaligheid

22 april 2023 | Oostakker | 1u30

 

Sommige leerlingen die instromen in het secundair onderwijs in Vlaanderen, hebben niet het Nederlands als thuistaal. Dit kan een struikelblok zijn in het dagelijks functioneren van deze leerlingen, maar creëert ook opportuniteiten in de klas. We bespreken de impact van een meertalige achtergrond en denken samen na over zowel moeilijkheden als mogelijkheden in de lespraktijk. We proberen een antwoord te bedenken voor alle onzekerheden die leven in het team en tijdens de besprekingen aan bod komen.

 

Opzetten van een faalangsttraining

VOLZET

 24 & 25 november 2022 | Oostakker | 2 dagen

Als leerlingenbegeleider leer je in deze bijscholing hoe je kinderen en jongeren kan begeleiden in het omgaan met hun faalangst.  Je krijgt technieken en oefeningen mee voor individuele begeleiding en voor training in groep. We bekijken hoe een begeleidingstraject er kan uitzien, welke elementen onderdeel kunnen zijn van de begeleiding, en waar verder op moet gelet worden.  Na deze 2-daagse ben je toegerust om op de eigen school een faalangsttraining op te starten.

Leerstoornis: dyslexie en dysorthografie

4 oktober 2022 | Oostakker | 2 uur

 

Een verdiepende sessie waarin de leerstoornissen dyslexie en dysorthografie worden besproken. Je krijgt enkele tips en tricks aangereikt die je kan toepassen in de lespraktijk.

 

REDICODIS

19 september 2022 | Oostakker | 1 uur

Wat zijn REDICODIS? Welke REDICODIS kan ik toepassen voor een leerling met een taal- en leerstoornis? Etc.

 

Taalstoornis: dysfasie

10 november 2022| Oostakker| 100 min

 

Wat is dysfasie? Hoe kunnen we een leerling  met dysfasie als leerkracht ondersteunen? Etc.

 

Leerstoornis: dyscalculie

24 oktober 2022 | Oostakker | 2 uur

Wat is dyscalculie? Hoe kan ik een leerling met dyscalculie als leerkracht ondersteunen?

 

Moeilijke oudergesprekken

 14 november 2022 | Oostakker |30 min

Een goed gesprek met ouders over hun kind is niet altijd gemakkelijk als er iets speelt. Je leert o.a. om een oudergesprek op te bouwen en af te ronden, slechtnieuwsgesprekken te voeren etc.

Stemzorg in sprekersberoepen

  31 januari 2023 | Oostakker | 2 uur

 

Stemzorg in sprekersberoepen. Heb je regelmatig last van een vermoeide stem na het lesgeven? Heb je het gevoel dat je vaak je stem moet forceren? We bekijken hoe ons stemapparaat werkt, welke mechanismen hier invloed op uitoefenen. We gaan ook praktisch aan de slag met enkele opwarmingsoefeningen en een aanzet om te leren ‘abspannen’.

 

Stotteren

 27 februari 2023 | Oostakker | 2 uur

Enkele vragen die beantwoord zullen worden zijn: Wat is spreekvloeiendheid? Wat is een spreekvloeiendheidsstoornis? Wat zijn normale variaties en wanneer spreek je van een probleem? Hoe herken je het? Hoe wordt dit behandeld? Wanneer grijpen we in, als school? Hoe reageer je, in de klas? Etc.

Slechthorendheid

 24 oktober 2022 | Oostakker |1u

Een thuisbegeleidster van Sint-Lievenspoort komt tijdens de klassenraad van 4NTW/TW een nascholing geven over slechthorendheid. De leerkrachten krijgen beter zicht op de problematiek en hoe ze leerlingen met een gehoorprobleem kunnen ondersteunen in de klas.

In opbouw

  datum | Oostakker |  uur

 

In opbouw

 

In opbouw

 datum | Oostakker |  uur

In opbouw