Agen

Outlookagenda

 

19 september 2022 | Oostakker |10 min

Dit is een praktische sessie die je onmiddellijk kan toepassen in de lespraktijk. Je krijgt een spoedcursus “Outlookagenda”. Enkele vragen die aan bod zullen komen zijn: Hoe log ik in? Hoe plan ik een toets, een taak of een activiteit in? Hoe deel ik mijn agenda? Etc. 

Aan de slag met Sprint

 

26 september 2022 | Oostakker | 50min

Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dyslexie. In deze sessie leer je werken met Sprint zodat je je leerlingen kan helpen waar nodig.

Hoogbegaafdheid

23 maart 2023 | Oostakker | 1u30

Tijdens leerlingenbesprekingen bij het begin van het jaar wordt de term ‘hoogbegaafd’ al eens in de mond genomen. Wat wordt hiermee bedoeld? Zijn deze leerlingen dan slimmer dan andere leerlingen? Fietsen zij door hun schoolloopbaan heen? Slaan zij best enkele schooljaren over, zodat ze kunnen aansluiten bij lessen met meer uitdagende leerstof? Of is het toch niet zo voor de hand liggend… ?
We schetsen kort het theoretische kader rond (hoog)begaafdheid en gaan dan samen aan de slag om een concreet plan van aanpak uit te werken voor onze lespraktijk.

Meertaligheid

20 april 2023 | Oostakker | 1u30

 

Sommige leerlingen die instromen in het secundair onderwijs in Vlaanderen, hebben niet het Nederlands als thuistaal. Dit kan een struikelblok zijn in het dagelijks functioneren van deze leerlingen, maar creëert ook opportuniteiten in de klas. We bespreken de impact van een meertalige achtergrond en denken samen na over zowel moeilijkheden als mogelijkheden in de lespraktijk. We proberen een antwoord te bedenken voor alle onzekerheden die leven in het team en tijdens de besprekingen aan bod komen.

 

Opzetten van een faalangsttraining

VOLZET

 24 & 25 november 2022 | Oostakker | 2 dagen

Als leerlingenbegeleider leer je in deze bijscholing hoe je kinderen en jongeren kan begeleiden in het omgaan met hun faalangst.  Je krijgt technieken en oefeningen mee voor individuele begeleiding en voor training in groep. We bekijken hoe een begeleidingstraject er kan uitzien, welke elementen onderdeel kunnen zijn van de begeleiding, en waar verder op moet gelet worden.  Na deze 2-daagse ben je toegerust om op de eigen school een faalangsttraining op te starten.

Leerstoornis: dyslexie en dysorthografie

4 oktober 2022 | Oostakker | 2 uur

 

Een verdiepende sessie waarin de leerstoornissen dyslexie en dysorthografie worden besproken. Je krijgt enkele tips en tricks aangereikt die je kan toepassen in de lespraktijk.

 

REDICODIS

19 september 2022 | Oostakker | 1 uur

Wat zijn REDICODIS? Welke REDICODIS kan ik toepassen voor een leerling met een taal- en leerstoornis? Etc.

 

Taalstoornis: dysfasie

10 november 2022| Oostakker| 100 min

 

Wat is dysfasie? Hoe kunnen we een leerling  met dysfasie als leerkracht ondersteunen? Etc.

 

Leerstoornis: dyscalculie

24 oktober 2022 | Oostakker | 2 uur

Wat is dyscalculie? Hoe kan ik een leerling met dyscalculie als leerkracht ondersteunen?

 

Moeilijke oudergesprekken

 14 november 2022 | Oostakker |30 min

Een goed gesprek met ouders over hun kind is niet altijd gemakkelijk als er iets speelt. Je leert o.a. om een oudergesprek op te bouwen en af te ronden, slechtnieuwsgesprekken te voeren etc.

Stemzorg in sprekersberoepen

  31 januari 2023 | Oostakker | 2 uur

 

Stemzorg in sprekersberoepen. Heb je regelmatig last van een vermoeide stem na het lesgeven? Heb je het gevoel dat je vaak je stem moet forceren? We bekijken hoe ons stemapparaat werkt, welke mechanismen hier invloed op uitoefenen. We gaan ook praktisch aan de slag met enkele opwarmingsoefeningen en een aanzet om te leren ‘abspannen’.

 

Stotteren

 27 februari 2023 | Oostakker | 2 uur

Enkele vragen die beantwoord zullen worden zijn: Wat is spreekvloeiendheid? Wat is een spreekvloeiendheidsstoornis? Wat zijn normale variaties en wanneer spreek je van een probleem? Hoe herken je het? Hoe wordt dit behandeld? Wanneer grijpen we in, als school? Hoe reageer je, in de klas? Etc.

Slechthorendheid

 24 oktober 2022 | Oostakker |1u

Een thuisbegeleidster van Sint-Lievenspoort komt tijdens de klassenraad van 4NTW/TW een nascholing geven over slechthorendheid. De leerkrachten krijgen beter zicht op de problematiek en hoe ze leerlingen met een gehoorprobleem kunnen ondersteunen in de klas.

Talenten in actie

  17 november 2022 | Oostakker |  1 uur

 

 Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.”

Wil je graag iets meer weten over je eigen talenten?

Wil je iets meer weten over de positieve manier waarop een talentenfluisteraar kijkt naar het gedrag van leerlingen  en welk effect dit heeft? 

Lego Education

 15 december 2022 | Oostakker |  2 uur

Tijdens deze workshop bekijken we wat de mogelijkheden zijn van de SPIKE Prime robot en hoe we deze robots kunnen toepassen tijdens de lessen STEM. We bekijken wat er in de basisset zit, ervaren hoe de nieuwe LEGO Technic elementen het bouwen sneller en eenvoudiger maken. We testen de nieuwe motoren en sensoren uit en zetten de eerste stapjes in de nieuwe LEGO-Scratch programmeertaal. 

WORD

 13 februari 2023 | Oostakker |1u

Was je score voor Word niet zo goed? Dan is deze nascholing iets voor jou! We zoomen in op de basisgeletterdheid: digitale competentie van de 1e graad. Na deze sessie kan je vlot overweg met stijlen, alineaopmaak en tabs.

EXCEL

  13 februari 2023 | Oostakker |  1 uur

 

Was je score voor Excel niet zo goed? Dan is deze nascholing iets voor jou! We gaan tijdens deze sessie dieper in op de rijhoogte en het maken van grafieken.

Chat GPT

  15 februari 2023 | Oostakker |  17 uur

De laatste dagen is er al heel wat verschenen rond ChatGPT in de media. Is ChatGPT een gevaar voor de scholen of kan het ook als hulmiddel dienen tijdens de lessen?

In deze sessie leer je:

  • Wat is ChatGPT
  • Wat is AI?
  • Verschil met informatie opzoeken via Google?
  • Gevolgen voor school + mogelijkheden
  • Testfase met verschillende voorbeelden