Nascholing

Informatie

 • Online via Teams
 • 4 oktober 2022
 • 19u00 – 20u00
 • Leerlingenbegeleiders 1e graad
 • Max. 50 personen

  Inhoud

  Programma:

  – Hoe verloopt een les “Leren Leren”?

  – Hoe kan je als ouder je kind thuis ondersteunen bij het studeren?

  – Handige tips en tricks bij het studeren

  – Vooruitblik: examenplanning

  Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg0NWMyMjItODYxNi00YjZjLWJhYmItZGYzZjQyOTc3MjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22300e921d-79ab-4534-88d7-5801a43beb12%22%2c%22Oid%22%3a%22b69db8bb-46fb-40d7-afb2-1302bc845d0e%22%7d