Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Contact

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Webmaster

Met overtuiging, vertrouwen en een duidelijke visie willen we elke dag opnieuw onze maatschappelijke missie vervullen.
De leerlingen, het schoolteam, de ouders en externe partners werken SAMEN met als doel kansen te creëren, individuele talenten te ontplooien en onze leerlingen te laten groeien naar zelfstandigheid.

Op die manier willen we onze jongeren maximaal voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs en/of de integratie in het arbeidsmilieu.


Kansen creëren

Ondersteuning voor ASS

We bieden de jongeren een vlot bereikbare en kleinschalige campus in een rustige en groene omgeving. Ze vinden er voorspelbaarheid, rust en veiligheid. Er wordt een aangepaste pedagogische omkadering en begeleiding voorzien in de school zelf en in de vele met ons verbonden internaten.
Ons schoolteam is ervaren en geschoold in het omgaan met ASS. De verschillende teamleden leren van elkaar binnen een professionele leergemeenschap via gerichte nascholingen en in onze formele overlegstructuren.
Samen met ouders werken we aan de toekomst van de jongeren, vanuit ieders specifieke mogelijkheden en talenten. Ouders beschouwen we als experten en we vertrekken hierbij graag vanuit hun perspectief én vanuit de mogelijkheden van de leerlingen.

Campus Impuls investeert sinds enkele jaren zelf in eigen zorgtrajecten zoals klimzorg, de knuffelhond en nog veel meer. Tal van laagdrempelige initiatieven om van Campus Impuls de school te maken waarin elke jongere met autisme een echte kans krijgt.
Externe partners (Centra voor leerlingenbegeleiding, Pedagogische Begeleidingsdienst en diverse hulpverleningsinstanties,…) betrekken we ter ondersteuning om kwaliteit van onderwijs voor onze specifieke doelgroep te kunnen blijven garanderen. We staan erop nauw met hen samen te werken.

Richting geven

Ons studieaanbod houdt rekening met de noden en tendensen op de studie- en arbeidsmarkt. Het sluit bovendien zo realistisch mogelijk aan bij de interesses van de jongeren.
De leerkrachten scholen voortdurend bij en spelen actief in op de steeds veranderende maatschappij. Zo streven we systematisch naar een effectieve aanpak van ons onderwijs.
Wij geven de ouders de garantie op een volwaardig secundair diploma als de jongeren afstuderen. Ze worden voorbereid op verdere studies en/of integratie in het gewone arbeidsmilieu.
Het CLB als belangrijk externe partner speelt een grote rol bij de begeleiding van onze jongeren in hun studiekeuze.

 

Individueel talent ontplooien

Jongeren komen de school binnen met een groot potentieel aan talenten en dromen. Ze verdienen de kans om die te ontwikkelen en te realiseren. Het schoolteam zet hier hoog op in. We doen dit op verschillende manieren.
We bieden workshops aan die de zinvolle vrijetijdsbesteding aanleren (vb. gitaarles, moestuin, …).
We vullen onze studierichtingen aan met keuzemodules om leerlingen enerzijds te verdiepen in hun interesses of om hen individuele bijles te geven om hiaten weg te werken.

{youtube}mGvSUnnXdMU|width = "30"{/youtube}

 

Groeien naar zelfstandigheid

Lerend Leven

De jongeren groeien in actief burgerschap. Ze oefenen in samenwerken en samen denken. Ze leren respect voor de diversiteit aan meningen en levensbeschouwingen. Ze participeren aan de bredere maatschappij.
De school zorgt voor omstandigheden waarin alle betrokkenen bij de school kritisch en met open geest kunnen nadenken over mens en leven. We zijn een proeftuin voor de waarden van de democratische samenleving.
De ouders worden betrokken bij de school als gemeenschap. Ze volgen het groeiproces van hun jongeren binnen de school van nabij op.

 

Samenleven in authentieke verbondenheid

De jongeren komen in zorgzame en waakzame omstandigheden terecht. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot gelijkwaardige en geëmancipeerde individuen. Binnen deze context leren ze zelf verantwoordelijkheden op te nemen in de school, op hun stageplaats, in de leefomgeving rond de school en in de brede samenleving.
Het schoolteam vertrekt van een basishouding die jongeren sociale en emotionele vaardigheden aanleert. Deze oprechte nabijheid geeft onze leerlingen de ruimte om te presteren op schools vlak. Onze mensen bekwamen zich in het samen met de jongeren en de ouders zoeken naar oplossingen en vormen een ondersteunend netwerk voor iedereen.
Naar de ouders toe zorgen we voor een transparante dialoog en via regelmatig overleg de mogelijkheid tot het samen opstellen en verwezenlijken van doelstellingen voor de jongeren en het bijsturen van het handelingsplan en individueel curriculum.
Het bredere netwerk rond de jongere (internaat, pleegzorg, thuisbegeleiding, …) wordt geëngageerd om op dezelfde manier aan de slag te gaan met de jongere om continuïteit te voorzien in structuur, planning en doelstellingen.