Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs kan gratis zijn. Een tegemoetkoming via de Vlaamse overheid is ook mogelijk bij individuele vervoerskosten.

 

Wat is individueel leerlingenvervoer?

Individueel leerlingenvervoer omvat 2 vervoersvormen:

  • Eigen vervoer: Je brengt je kind zelf met de wagen naar school.
  • Openbaar vervoer: Je kind gaat met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC).

Als je kind voor het woon-schoolverkeer gebruikmaakt van een van beide vervoersvormen, kan je als ouder onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten.

Let wel: Leerlingenvervoer slaat op het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) maakt er geen deel van uit.

 

Wat is collectief leerlingenvervoer?

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een schoolbus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

Je kind heeft na inschrijving op Campus Impuls recht op collectief leerlingenvervoer als het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school, gerekend vanaf de woonplaats/verblijfplaats van je kind. Het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest. Bij Campus Impuls is dit dus het GO! .

Voorwaarden en info