Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Contact

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Webmaster

Hieronder schetsen we een transparant overzicht van de schoolkosten die je mag verwachten.

 

Kosten die de school op zich neemt

  • Gratis gebruik van het WIFI-netwerk op Campus Impuls
  • Oplaadmogelijkheden elektronica
  • Huiswerkklas en bijlessen tijdens de schooluren
  • Smartschool

 

Richtfactuur per schooljaar per richting

In de tabel vindt u per richting de richtprijs per schooljaar. De richtprijs schets een algemeen beeld, gezien de inflatie, stijgende brandstofprijzen,... is het onmogelijk om nu reeds de prijs voor een vakuitstap binnen enkele maanden tot op de cent te voorspellen. Lees dit dus als grote lijnen, een marge.

Onder de tabel vindt u de toelichting bij de verschillende posten.

Kopiekosten

Agenda

Dia-toetsen

Module*

Boekenfonds

niet via Iddink

Boekenfonds

Iddink

Vakuitstappen

Huur sport

Laptop

Meerdaagse

Verbruiks-

vergoeding

Forfait Zwemmen & transport turnen

Sportdag

1A

95

0

10

20

20

180

80

15

59

0

25

30

35

1B

95

0

10

20

25

80

80

15

59

0

20

30

35

2A

95

0

0

20

10

260

40

10

59

195

25

30

35

2B

95

0

0

20

35

70

40

10

59

195

25

30

35

3ECO

95

0

0

20

20

300

80

20

0

0

10

30

35

3ELEK

95

0

0

20

70

295

40

10

0

0

125

30

35

3HW/EW

95

0

0

20

20

310

80

20

0

0

10

30

35

3NW

95

0

0

20

20

280

80

20

0

0

15

30

35

3TW

95

0

0

20

15

230

80

20

0

0

15

30

35

3B&O

95

0

0

20

40

295

80

20

0

0

10

30

35

3BT

95

0

0

20

30

120

100

10

0

0

10

30

35

3O&L

95

0

0

20

20

120

100

10

0

0

10

30

35

4HW/EW

95

10

0

20

10

315

40

10

0

275

10

30

35

4ELEK 95 10 0 20 10 120 40 10 0 275 125 30 35

4NW

95

10

0

20

20

305

40

10

0

275

15

30

35

4TW

95

10

0

20

15

235

40

10

0

275

15

30

35

4B&O

95

10

0

20

70

260

40

10

0

275

15

30

35

4BT

95

10

0

20

70

235

40

10

0

275

15

30

35

4O&L

95

10

0

20

20

90

40

10

0

275

15

30

35

5ECOMT

95

10

0

20

30

345

80

20

0

0

10

30

35

5HW

95

10

0

20

10

330

80

20

0

0

10

30

35

5WW

95

10

0

20

10

360

80

20

0

0

15

30

35

5TW

95

10

0

20

30

225

80

20

0

0

15

30

35

5IT&N en 5OND

95

10

0

20

30

160

80

20

0

0

15

30

35

5OFF

95

10

0

20

40

80

80

20

0

0

15

30

35

5RET

95

10

0

20

40

80

80

20

0

0

15

30

35

6ECOMT

95

10

0

20

10

315

40

10

0

499

0

30

35

6HW

95

10

0

20

10

315

40

10

0

499

0

30

35

6WW

95

10

0

20

10

315

40

10

0

499

10

30

35

6TW

95

10

0

20

30

225

40

10

0

499

10

30

35

6IT&N en 6OND

95

10

0

20

20

210

40

10

0

499

10

30

35

6OFF

95

10

0

20

30

70

40

10

0

499

10

30

35

6RET

95

10

0

20

30

80

40

10

0

499

10

30

35

 

Kopieerdienst

Jaarlijks worden heel wat brieven of documenten meegegeven aan de leerlingen. Taken, toetsen, rapporten, allerhande brieven en belangrijke informatie. Campus Impuls trekt steeds meer de digitale kaart. We proberen op deze manier ons steentje bij te dragen op ecologisch vlak. Door steeds meer te digitaliseren en minder papier af te drukken, zorgen we er ook voor dat de kosten voor de kopieerdienst al enkele jaren niet meer gestegen zijn en in de toekomst zullen dalen.

Schoolagenda en laptops

Hetzelfde principe als de kopieerdienst hanteren we bij de aanschaf van de schoolagenda. Startende leerlingen op Campus Impuls zullen een laptop aankopen, huren of meebrengen van thuis. 

Dia-toetsen

Deze toetsen zijn enkel bedoeld voor het eerste jaar en meten het taalniveau van de leerlingen.

Module

Verschillende modules vragen extra gebruiksmateriaal. Deze vergoeding zal maximum 20 euro zijn. Enkel voor de module “voeding” vragen we 30 euro. De reden hiervoor is dat de leerling een maaltijd bereiden en deze ook mogen meenemen naar huis.

Boeken

De boeken worden aangekocht of gehuurd via IDDINK. Meer uitleg over deze procedure vindt u op onze website terug. Steeds meer leerkrachten maken gebruik van een zelfgemaakte cursus op maat van onze leerlingen. Daar zijn we terecht heel trots op. De zelfgemaakte cursus zorgt voor optimaal leermateriaal en is bovendien soms tot een tiende van de prijs van een werkboek of handboek. Daarom kan in de komende jaar de kostprijs van de boeken dalen.

Vakuitstappen en meerdaagse excursies

In het 2e, 4e en 6e jaar gaan onze leerlingen op meerdaagse excursie. Deze excursies zijn volledig gemaakt op maat van onze leerlingen en we voorzien elke excursie met optimale begeleiding. Via verschillende acties slagen we erin om de kostprijs van deze excursies zo laag mogelijk te houden. De prijzen van de meerdaagse excursies zijn maximumprijzen en alles is inbegrepen (vervoer, eten en drinken, verblijven en uitstappen). Meer informatie over de excursiereizen vindt u op onze website.

Gedurende het schooljaar maken de leerlingen ook educatieve vakuitstappen om alle leerplandoelen te bereiken. We proberen de kostprijs per jaar te beperken tot de strikt noodzakelijke uitstappen. In de jaren met een meerdaagse excursie bedraagt de maximale kostprijs minder.

Sportdag

Jaarlijks gaan onze leerlingen per graad op sportdag. De maximumprijs voor de sportdag is 35 euro. Het is best mogelijk dat een sportdag een stuk goedkoper uitkomt voor een bepaalde graad. We proberen de kostprijs te beperken, maar we willen echter niet snoeien in de begeleiding tijdens de activiteiten.

Huur sport

Sommige jaren gaan zwemmen, klimmen of maken gebruik van extra sportinfrastructuur.

Verbruiksvergoeding

Sommige vakken werken met gebruiksmateriaal (STEM, wetenschappen, elektriciteit, …). Deze kosten worden doorgerekend aan de leerlingen indien het om eenmalig te gebruiken materiaal gaat.

Extra kosten

Elk jaar komen er wel eens extra onvoorziene kosten. Aankopen van verschillende applicaties, interessant leermateriaal, …

Spreiding van de betalingen

Vier maal per jaar zult u een deelfactuur ontvangen.

  • Eind oktober
  • Eind december
  • April
  • Juni

Betalingsmoeilijkheden

Indien u vragen heeft over de maximumfactuur of moeilijkheden ondervindt met de betalingen, kunt u steeds terecht op onze school. U mag dit gerust aangeven. Wacht hiermee liefst niet te lang. Zo kunnen we samen met u op zoek naar een aanvaardbare oplossing.

Komt u in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie hierover vindt u op de website www.schooltoelage.be of op het gratis nummer 1700.