Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Contact

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Webmaster

Rapporteren is niet eenvoudig en daar is niets fout aan. Het schetsen van een totaalbeeld van verworven vaardigheden, kennis, attitudes... is nu eenmaal niet evident. Om jongeren en ouders een duidelijk beeld te geven, hebben we op Campus Impuls een rapporteringssysteem uitgewerkt met waarderingsschalen. We scheppen ermee ruimte voor feedback, flexibele aanpak, verschillende evaluatiemethodes en doelgericht leren. Volg even mee...

 

Breed evalueren met een duidelijke visie

Vanaf het eerste jaar krijgen leerlingen evaluaties. Er wordt vanuit ons onderwijs immers heel wat van hen verwacht en als team volgen we de verschillende eindtermen en ontwikkelingen op. Op Campus Impuls is 'breed evalueren' een realiteit. Niet alle doelen worden met een klassieke toets op 10 getoetst. Voor veel doelen in verband met spreken, sociale vaardigheden, beweging, stage,... zijn cijfertoetsen immers geen efficiënte methode. Om te meten, gebruiken we op Campus Impuls de methode die het meest geschikt is.

Leerlingen A-stroom, ASO, TSO krijgen examens. Het aantal examens en examendagen wordt opgebouwd doorheen de jaren zodat leerlingen tegen het zesde leerjaar voldoende tools onder de knie krijgen om met lange examenperiodes om te gaan. Onderwerpen zoals plannen, zelfdiscipline, 'leren leren',... vormen belangrijke schakels tot succes.

In de B-stroom en BSO zijn er geen examenperiode maar projectweken. De arbeidsgeschiktheid wordt hier verder getraind en verfijnd met projecten en stagemomenten.

 

Meten en waarderen

Bij het evalueren is het belangrijk dat twee zaken uit elkaar gehouden worden:

  • Meten: toets op 10, presentatie volgens checklist, eindwerk, laboproef met stappen...
  • Waarderen: welke waarde wordt er gekoppeld aan een meting? Deze insteek is belangrijk om leerlingen en ouders een correct beeld te schetsen. We zijn er ons als school van bewust dat de cijfercultuur voor veel ouders en leerlingen belangrijk is. We sluiten cijfers ook niet uit als meting (bv. kennistoets op 10), maar we laten onze evaluaties niet verengen tot een enkel cijfers.

 

Doelgericht leren

Onze evaluatie gebeurt doelgericht waardoor we telkens een verwachting creëren. Door het stellen van doelen en na te gaan in welke mate deze bereikt werden, begeleiden we leerlingen in het leerproces. Er zijn vier mogelijkheden:

    Leerling behaalt de verwachting niet;
    Leerling benadert de verwachting (maar is er nog niet!);
    Leerling behaalt de verwachting;
    Leerling overstijgt de verwachting;

Dankzij het stellen van doelen, neemt de kwaliteit van onze feedback toe. Deze feedback overstijgt de woorden "goed gewerkt” en is gericht op het doel dat behandeld werd.

 Voorbeeld van rapport 

toets1

 

 

 

 

Duidelijk kader - objectief kader

Voorafgaand aan de meting en waardering, moet de verwachting/doelstelling duidelijk gecommuniceerd worden aan de leerlingen/ouders. De wijze waarop de evaluatie gebeurt, is transparant, objectief en eerlijk. Per doelstelling gaat de leerkracht na wat de verwachting is en hoe deze duidelijk kan vertaald worden naar de leerling toe. De leerkracht kiest een geschikte evaluatiemethode om na te gaan hoe ver de leerling staat.

smartschool

Onze verwachtingen staan net zoals de ingevulde cursus op ons Smartschoolplatform.

 

Van evaluatie tot rapportering/feedback

Een evaluatie is zo sterk als de feedback die erbij hoort. Dit kan op veel verschillende manieren; mondeling, via het rapport, in een portfolio,etc. Op Campus Impuls worden ook leerlingencontacten gehouden waarbij zowel het individueel handelingsplan als het rapport besproken wordt. Coachingsgesprekken met de (hulp)titularis worden doorheen het jaar gepland.