Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

MIUR CLIL Squared Not FlatGa jij de uitdaging aan om je spreekvaardigheid in het Frans of Engels aan te scherpen? Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt dit mogelijk door mee te stappen in CLIL!

Content Language Integrated Learning (CLIL) betekent dat leerlingen de kans krijgen om een vak zoals economie, geschiedenis… te volgen in het Frans of Engels. Het is zeker en vast de moeite waard. CLIL is immers een zeer krachtige leermethode met veel voordelen zoals een verhoogde spreekdurf, sneller aanleren van vreemde talen, etc.

We laten alle leerlingen eens een proeflesje volgen tijdens het schooljaar zodat ze duidelijk weten wat CLIL betekent. De leerlingen die er helemaal voor gaan, kunnen nadien kiezen om volgend jaar CLIL-les te volgen. Het is immers een vrije keuze en motivatie is hierbij zeer belangrijk. Dit gebeurt zonder nadeel voor het zaakvak (bv. geschiedenis), de leerlingen worden immers niet beoordeeld op de vreemde taal die gesproken wordt in de CLIL-lessen.

Primeur

Campus Impuls wordt vanaf het schooljaar 2020-2021 de allereerste CLIL-school van het buitengewoon onderwijs van het GO! Een grote cognitieve troef voor onze school en we zijn er terecht fier op!

Voordelen

Leerlingen leren er buiten hun 'context'. Ze praten niet enkel Engels in de les Engels, Frans in de les Frans,... maar wenden hun taal in andere situaties aan. CLIL is een erg krachtige leermethode om de verschillen tussen taalsterke en minder taalsterke leerlingen te verkleinen.

De spreekdurf neemt toe en leerlingen leren sneller andere vreemde talen zonder nadeel voor het niet-taalvak. De leerlingen in de CLIL-les worden immers niet beoordeeld op de vreemde taal.

Professioneel Topteam

Onze enthousiaste CLIL-leerkrachten geven hun zaakvak (aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis, …) grotendeels in het Frans of het Engels en maken hierbij gebruik van hun eigen ontworpen lesmateriaal en cursus. Dergelijke cursussen zijn zeer visueel, motiverend en interactief.

Onze leerkrachten beschikken over een C1-taalcertificaat, het tweede hoogste niveau in het Europese talenonderwijs.

clil

 

See you soon in a CLIL lesson! A bientôt dans une leçon CLIL!