Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Een traditioneel weekverloop van 5 lesdagen mét alle bijhorende taken en toetsen, het is niet voor elke leerling mogelijk. Een verstoorde prikkelverwerking, het vastlopen op bepaalde factoren,... het kan voor stressopbouw zorgen bij onze jongeren. Langdurige uitval is het laatste wat we wensen en anticiperen is dan ook de boodschap. De stap tussen een wekenlange time-out en voltijds school lopen is echter groot.

Onze interne zorgtrajecten

Daarom bieden we als school interne zorgtrajecten aan die wekelijks enkele uren in beslag nemen. De cognitieve druk wordt even opzij geschoven en de sociaal-emotionele noden van de jongeren komen volledig centraal te staan. We hebben een uitgewerkt én zeer divers aanbod. De trajecten worden in drie stappen opgebouwd en hebben het (her)aansluiten in klas als einddoel. Een schooltraject op Campus Impuls kan dus nooit uit zuiver zorgtrajecten als dagbesteding bestaan. Het is een opvangnet om onze jongeren vanuit een vertrouwende zorgreflex (sterker) te verbinden met hun schools traject.

  • STAP 1 - leerlingen komen tot rust in het zorgtraject
  • STAP 2 - leerlingen verdiepen zich in het traject, ze halen er doelen en geloof in wat ze kunnen;
  • STAP 3 - vanuit het zorgtraject wordt de link met het "schoolse" klasgebeuren aangehaald. Van hieruit kan de jongere sterker instappen in een (volledig) klasverhaal;

 

 Klimzorg
Levenskunst
Knuffelhond
Natuur
Talent in actie
 klimzorg  levenskunst

 

knuffelhond

 nature  zorgtalent

Aangepaste loopbaan

Campus Impuls is en blijft een OV4. We volgen dus de eindtermen en leerplandoelen uit het regulier onderwijs. Behalve een pak ondersteuning en expertise, kunnen we leerlingen ook de nodige tijd geven. Het is niet voor elke jongeren weggelegd om het secundair onderwijs in zes jaren af te leggen. Sommige jongeren hebben een pak talenten, maar wegens stress en een verstoorde prikkelverwerking is dit binnen de 'gewone' tijdspanne niet mogelijk. Dit is geen schande, we hebben tijd. Veel leerlingen spreiden bijvoorbeeld een graad over drie jaren maar blijven wel voltijds naar school komen. 

 

LIFT - Leergericht Individueel Flexibel Traject

In Campus Impuls zetten we maximaal in op de onderwijsbehoefte van elke individuele leerling. Wanneer het de leerling (tijdelijk) niet lukt om het reguliere lesaanbod te volgen wordt er samen gezocht naar een Leergericht Individueel Flexibel Traject (LIFT). Spreiding van het schools programma, zorgtrajecten binnen of buiten de school, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH), een schools traject op maat… we zoeken samen naar manieren om de eindtermen en leerplandoelen te behalen. Aangezien Campus Impuls een OV4-school is, blijven we hierbij steeds inzetten op een diplomagericht traject.

Wanneer dit nodig is, zitten we samen met de ouders en de leerling rond de tafel om een LIFT-programma uit te werken. In de mate van het mogelijke blijven we hierbij streven naar zoveel mogelijk zinvolle lesmomenten op school. Dit in functie van een gezonde structuur, sociale contacten en om de band met de school niet te verliezen. Het traject wordt centraal opgevolgd door een LIFT-coach die het samen met een team van gemotiveerde leerkrachten in goede banen leidt.

 

Boost

Leerlingen die bij bepaalde leerstofonderdelen de vooropgestelde verwachting niet halen, worden door de klassenraad wel eens naar de 'boostklas' verwezen voor een ruime periode. De boostklas is een klas waar leerkrachten 2 lesuren na elkaar leerlingen helpen bij het remediëren. Deze remediëring valt tijdens de lesuren en is gratis. 

 

Schermafbeelding 2022 08 24 171732Sportleraar Sven De Wilde zet zich op Campus Impuls reeds jaren in om leerlingen die het even moeilijk hebben, een duwtje in de rug te geven dankzij... klimmen. Klimmen? Jazeker, dankzij deze sport en passie begeleidt hij samen met enkele collega's leerlingen naar een positiever zelfbeeld en geloof in eigen kunnen. 

Op Campus Impuls volgen leerlingen les. Het behalen van een diploma of getuigschrift blijft een belangrijk doel. Maar we maken ook tijd voor andere onderwerpen: faalangst, gebrek aan motivatie, zelfinzicht,...  Jongeren opleiden is meer dan het overbrengen van leerstof. We bieden onze jongeren de kans om zich te onplooien en hun weg te vinden als volwassen. En laat klimmen nu een prachtige hefboom zijn om dit te verwezenlijken bij wie het even moeilijker loopt, wat een ontdekking!

artikel "zo ben ik" uit Knack PlusMagazine / september 2022