Afdrukken

De beroepsgerichte vorming legt in fase 1 de nadruk op het manipuleren, bewerken en verwerken van verschillende materialen .

In fase 2 ligt de nadruk op de tewerkstelling. Via trainingsdagen en stages wordt het arbeidstraject voortdurend bijgeschaafd en aangepast.
Ook de attitudes die nodig zijn voor de latere tewerkstelling komen uitvoerig aan bod.

De begeleiding loopt tot de leerlingen tewerkgesteld zijn.

 

De verschillende stappen van een mailing