De ouderraad heeft als doelstelling het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de campus. Daarnaast wil ze meebouwen aan een gemeenschap waar het welzijn van alle leerlingen centraal staat. Daarom wordt veel belang gehecht aan een goede relatie met de inrichtende macht, de campus directeur en de leerkrachten van de school.

Wij willen in de eerste plaats een brug zijn tussen de ouders en de campus directeur. Via de ouderraad kunnen vragen, opmerkingen, zorgen, … doorgegeven worden aan en besproken worden met de campus directeur. Het participeren van de ouders in een school is van belang voor alle partijen. Dit gebeurt door regelmatig tijdens enkele vergaderingen de ouders te informeren over standpunten en activiteiten. Er is steeds een vertegenwoordiging van de directie. Naast een goede communicatie vormt wederzijds respect, erkenning voor de deskundigheid van de ouders als opvoeder en voor de vak- en pedagogische bekwaamheid van het schoolteam een belangrijke voorwaarde voor deze participatie.


Daarnaast bieden wij hulp bij diverse activiteiten georganiseerd door en op de school, bijvoorbeeld tijdens de kerstmarkt en de kaas- en wijnavond. Elk jaar nodigt de ouderraad een spreker uit die komt praten over een onderwerp dat ons als ouder aanbelangt. Dit kan heel divers zijn. U wordt steeds uitgenodigd voor deze activiteiten via een brief die uw kind meekrijgt.


De ouderraad bestaat uit een groep actieve ouders die als doel hebben bij te dragen tot het welzijn van de leerlingen en de goede werking van de school. Natuurlijk zijn nog meer leden steeds welkom. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de vergaderingen, te helpen bij enkele activiteiten, … dan kunt u zich steeds aanmelden via de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


U kunt ook terecht bij de blog van de ouderraad! Op deze blog worden alle verwezenlijkingen en voorstellen van de ouderraad besproken en gepost. Klik hier en laat gerust een berichtje na op de blog.