Onthaal Campus Impuls 

09/251.23.02

Op Campus Impuls krijgt elke jongere de kans om na het middagmaal een workshop - van 30 minuten - naar keuze te volgen. Hierdoor kunnen leerlingen zich nog verder ontplooien als mens.

 

Een greep uit het aanbod...

Boekenclub   Samen lezen, boeken bespreken,...

Gitaarinitiatie   Gitaarles voor beginners.

ICT  Kennismaking met de wondere wereld van ICT

Sport   Verdere sportverdieping.

Muziekband   Samenspel voor leerlingen die reeds een instrument spelen.

MOS  Een eigen moestuin onderhouden

Deze workshops worden bewust niet "op punten gezet", er komt hiervan dus geen cijfer op het rapport. Net hierdoor staan de interesses van leerlingen en hun ontplooiing centraal. Indien een leerling na lange afwezigheid school hervat, kunnen deze workshopsmomenten ook gebruikt worden om de leerstof in te halen.

Enkele foto's