Onthaal Campus Impuls 

09/251.23.02

Binnen Campus Impuls wordt opleidingsvorm 4 type 9 voor leerlingen met autisme  ingericht. Leerlingen die opleidingsvorm 4 type 9 gevolgd hebben, behalen op het einde van hun studies hetzelfde diploma als in het gewoon onderwijs. Ze worden voorbereid om verder te studeren en om zich te integreren in het reguliere arbeidsmilieu. De leerlingen die afstuderen op onze school, doen het prima in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

In het regulier onderwijs zijn de begeleidingsmogelijkheden vaak ontoereikend waardoor leerlingen met autisme hun ontwikkelingskansen missen en hun schoolloopbaan in het slop raakt. Dankzij onze ervaring kunnen wij dit voorkomen door op onze campus onderwijs aan te bieden dat rekening houdt met de noden van elk kind. We geven hen de kansen om op te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

 

Onze troeven

Aangepaste autiwerking

Kleine klasgroepen met een duidelijke en voorspelbare werking. We ondersteunen onze jongeren met visualisaties en planning.

Begeleiding voor elke individuele leerling

Elke leerling is anders. Vanuit dat vertrekpunt volgen we elke leerling op met een individueel handelingsplan. Onze begeleiding start bij een grondige inschatting van de beginsituatie van de leerling. Hiervoor doen beroep op informatie verkregen via een gesprek met de ouders en informatie verkregen via alle andere externe betrokken instanties (CLB, voorgaande school, begeleidende kinderpsychiater of psycholoog). We houden bovendien rekening met leerlingen die extra nood hebben aan ondersteuning (boostklassen); zowel voor jongeren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken als jongeren die extra uitdagende leerstof zoeken.

Tijdens de begeleidende klassenraad worden de leerlingen nauwkeurig opgevolgd. Er wordt nagegaan hoe de didactische aanpak zo goed mogelijk op de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling kan afgestemd worden. Hiervoor werkt het begeleidingsteam van campus Impuls nauw samen met alle externe instanties die de leerling begeleiden. De evolutie van de leerling wordt tevens op regelmatige basis naar de ouders toe gecommuniceerd.

Leren leren met een studiecoach

Er wordt heel veel aandacht geschonken aan leren leren. In het lessenpakket van alle klassen van het 1ste jaar is een lesuur ‘leren leren’ voorzien. De lessen zijn gebaseerd op de WATHOE-methode die tegemoetkomt aan de vakoverschrijdende eindtermen voor het domein ‘leren leren’. Alle aandachtspunten rond ‘leren leren’ worden vakoverschrijdend geïntegreerd in het klasgebeuren en dit in alle jaren. De leerlingen kunnen steeds terecht bij de studiecoach die hen helpt bij het studeren, het plannen van hun taken en toetsen, ….

Sociale vaardigheden

De leerkrachten en begeleiders besteden heel veel aandacht aan sociale vaardigheden. Binnen het lessenpakket wordt er voor elke klas uit het eerste jaar van de eerste graad één uur sociale vaardigheden voorzien. In dit vak wordt aandacht besteed aan de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dankzij de vakken sociale vaardigheden’ en ‘leren leren’, stromen de leerlingen vlot door naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Hun succesverhalen bevestigen onze goede werking.

Opvoeden doen we samen

Binnen Campus Impuls wordt de medewerking van de ouders enorm gewaardeerd. Want ouders/opvoeders kunnen vaak nuttige tips geven wat betreft het “ijsbergdenken” om hun zoon of dochter beter begrijpen en om bepaalde gedragingen te kunnen plaatsen.

Een school met toekomst

Op school kijken we steeds vooruit: ICT, STEM , 3D-printen...  De wereld staat niet stil en elk schooljaar engageren we ons om de laatste onderwijsinzichten en trends te betrekken bij onze werking.

 

 

" Wie kiest voor Campus

Impuls, kiest voor toekomst! "