Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Heel wat jongeren ondervinden in het secundair onderwijs problemen bij het verwerken van grote hoeveelheden leerstof. Deze jongeren hebben baat bij het aanleren van de juiste studiemethode, een goede planning en organistatie. Op Campus Impuls besteden wie hier veel aandacht aan omdat we weten dat dit bij velen stroef loopt.

In het eerste leerjaar zijn er aparte lessen 'Leren Leren' en doorheen hun loopbaan op Impuls vallen ze terug op vaste structuren. Graag leggen we in onderstaande video's uit hoe we als school werken zodat we de transparantie naar ouders, internaten, leerlingen, studiehulp,... maximaal houden.

 

Leren leren... start met een goede planning

Video 'Plannen in Outlook'

 1e tot 3e jaar

  

De examenplanning 

alle jaren

                                                         
 Outlookagenda    coming soon    

uitleg ook als pdf

 

                                                       

 

   

 

Leren leren... start met een goede organisatie

Video 'Communicatiemap'

1e en 2e graad

 

Video 'Heen -en weermap'

3e graad

 

Video 'Taken - en toetsenmap'

alle jaren

 De communicatiemap    Heen en weermap      De toetsen en takenmap
         

 

Leren leren... start met een goede studiemethode en studietips

Hier verschijnt binnenkort extra info met studietips: samenvatten, woordjes studeren, etc.