De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de 2de graad ASO/TSO/BSO van de school. De leerlingenraad is de spreekbuis van de leerlingen, komt op voor de mening van de leerlingen, realiseert een aantal activiteiten en werkt mee aan een leuke school.

De leerlingenraad komt minstens een keer per maand samen, tijdens de middagpauze. Als leerlingenraad kunnen we op vraag van de schoolraad, op vraag van de directie of op eigen initiatief onze mening geven over heel wat onderwerpen zoals het schoolreglement, schoolkosten, infrastructuurwerken, schoolse activiteiten, stage, studiemomenten, middagpauze, leerlingenraad, schooluitstappen, examenrooster, huiswerk - en toetsenplanning, examenplanning, maaltijden, studie- en leerlingenbegeleiding, …

De leerlingenraad maakt gebruik van een prikbord en een ideeënbus.

De leerlingenraad heeft tot taak:

  • de belangen van de leerlingen te behartigen;
  • te onderhandelen tussen de leerlingen en de andere partijen van de school;
  • te bevorderen dat leerlingen zich voor de school interesseren en zich goed voelen.


De leerlingenraad is bevoegd:

  • gevraagd of ongevraagd advies en/of signaal uit te brengen aan de leiding van de school over zaken die de leerlingen in het bijzonder aangaan;
  • op te treden ter vertegenwoordiging van de leerlingen.


De leerlingenraad heeft:

  • de beschikking over een vergaderruimte;
  • de beschikking over apparatuur en andere materialen.