Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

RESPECT

Ik gedraag mij steeds rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen. Ik formuleer mijn eigen mening op een niet kwetsende manier en gebruik hierbij beleefd en correct Nederlands.

Ik behandel personeelsleden en medeleerlingen altijd met het nodige respect. In alle omstandigheden, gebruik ik geen fysieke en/of verbale agressie. Wanneer ik het moeilijk heb, maak ik gebruik van mijn vluchtroute.

Ik neem geen deel aan pesterijen binnen of buiten de schoolmuren. Indien ik gepest word of getuige ben van pesterijen, kom ik dit steeds melden.

 

STIPTHEID

Ik respecteer de schooluren en kom steeds op tijd.

 

MATERIAAL

Ik breng mijn agenda, communicatiemap en heen- en weermap steeds mee naar school. Ik geef mijn agenda onmiddellijk af als erom gevraagd wordt.

Ik heb steeds het nodige materiaal voor elk vak bij me. Ik hou mijn leerwerkschriften, handboeken en agenda steeds netjes bij en hou mij altijd aan de vakspecifieke afspraken.

Ik ga zorgzaam om met het materiaal van mijzelf, van anderen en dat van de school. Ik plaats het materiaal terug waar het hoort.

 

ORDE

Ik hou het schooldomein netjes. Afval gooi ik in de correcte vuilnisbak. De klaslokalen worden ordelijk en proper achtergelaten.

Ik eet en drink gezond en dit enkel tijdens de vooropgestelde pauzes. Ik begeef mij steeds op de afgesproken plaats op het schooldomein.

Ik rook niet, ik gebruik geen drugs of alcoholische of energie-dranken op de campus, op het schooldomein of in de onmiddellijke schoolomgeving.

Ik maak geen gebruik van mijn GSM en andere technologische apparatuur in de klas en op het schooldomein.

 

Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet, ook niet toegelaten is op de campus. Voorwerpen die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen (messen, aanstekers, …) zijn niet toegelaten op de campus. Deze voorwerpen kunnen in bewaring worden genomen door de school. Eventueel kunnen er bijkomende afspraken gemaakt worden.

Bij twijfel ligt de eindbeslissing bij de personeelsleden van de Campus. Alle leefregels gelden uiteraard ook tijdens alle extra-murosactiviteiten.