Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Hieronder schetsen we een transparant overzicht van de schoolkosten die je mag verwachten.

 

Kosten die de school op zich neemt

  • Gratis gebruik van het WIFI-netwerk op Campus Impuls
  • Oplaadmogelijkheden elektronica
  • Huiswerkklas en bijlessen tijdens de schooluren
  • Smartschool

 

Richtfactuur per schooljaar per richting

In de tabel vindt u per richting de richtprijs per schooljaar. Onder de tabel vindt u de toelichting bij de verschillende posten.

Kopiekosten

Agenda

Dia-toetsen

Module*

Boekenfonds

niet via Iddink

Boekenfonds

Iddink

Vakuitstappen

Huur sport

Tablet

Meerdaagse

Verbruiks-

vergoeding

Extra kosten

(richtprijs)

Sportdag

1A

50

0

10

20

20

180

80

15

200

0

25

20

35

1B

50

0

10

20

25

80

80

15

200

0

20

20

35

2A

50

0

0

20

10

260

40

10

0

190

25

20

35

2B

50

0

0

20

35

70

40

10

0

190

25

20

35

3ECO

50

0

0

20

20

300

80

20

0

0

10

20

35

3ELEK

50

0

0

20

70

120

40

10

0

0

125

20

35

3HW

50

0

0

20

20

310

80

20

0

0

10

20

35

3WET

50

0

0

20

20

280

80

20

0

0

15

20

35

3TW

50

0

0

20

15

230

80

20

0

0

15

20

35

3OND&IT

50

0

0

20

40

290

80

20

0

0

10

20

35

3OFF

50

0

0

20

30

120

100

10

0

0

10

20

35

3RET

50

0

0

20

20

120

100

10

0

0

10

20

35

4ECO

50

10

0

20

15

300

40

10

0

270

10

20

35

4HW

50

10

0

20

10

315

40

10

0

270

10

20

35

4WET

50

10

0

20

20

305

40

10

0

270

15

20

35

4TW

50

10

0

20

15

235

40

10

0

270

15

20

35

4OND&IT

50

10

0

20

70

260

40

10

0

270

15

20

35

4OFF

50

10

0

20

70

90

40

10

0

270

15

20

35

4RET

50

10

0

20

20

90

40

10

0

270

15

20

35

5ECOMT

50

10

0

20

30

345

80

20

0

0

10

20

35

5HW

50

10

0

20

10

330

80

20

0

0

10

20

35

5WW

50

10

0

20

10

360

80

20

0

0

15

20

35

5TW

50

10

0

20

30

225

80

20

0

0

15

20

35

5OND

50

10

0

20

30

160

80

20

0

0

15

20

35

5IT&N

50

10

0

20

30

160

80

20

0

0

15

20

35

5OFF

50

10

0

20

40

80

80

20

0

0

15

20

35

5RET

50

10

0

20

40

80

80

20

0

0

15

20

35

6ECOMT

50

10

0

20

10

315

40

10

0

450

0

20

35

6HW

50

10

0

20

10

315

40

10

0

450

0

20

35

6WW

50

10

0

20

10

315

40

10

0

450

10

20

35

6TW

50

10

0

20

30

225

40

10

0

550

10

20

35

6IT&N

50

10

0

20

20

210

40

10

0

450

10

20

35

6OFF

50

10

0

20

30

70

40

10

0

450

10

20

35

6RET

50

10

0

20

30

80

40

10

0

450

10

20

35

 

Kopieerdienst

Jaarlijks worden heel wat brieven of documenten meegegeven aan de leerlingen. Taken, toetsen, rapporten, allerhande brieven en belangrijke informatie. Campus Impuls trekt steeds meer de digitale kaart. We proberen op deze manier ons steentje bij te dragen op ecologisch vlak. Door steeds meer te digitaliseren en minder papier af te drukken, zorgen we er ook voor dat de kosten voor de kopieerdienst al enkele jaren niet meer gestegen zijn en in de toekomst zullen dalen.

Schoolagenda en tablets

Hetzelfde principe als de kopieerdienst hanteren we bij de aanschaf van de schoolagenda. Startende leerlingen op Campus Impuls zullen een tablet moeten aankopen, huren of meebrengen van thuis. Een basismodel is voldoende. De tablet zal de schoolagenda, atlas, (dure) rekenmachines en woordenboeken vervangen. Voor 70 euro per jaar kunt u een tablet huren op school. Na drie huurjaren krijgt de leerling deze tablet. Enkel de hogere jaren die nog niet in het tablettraject zijn ingestapt (vanaf 4e jaar), zullen nog een schoolagenda moeten kopen.

Dia-toetsen

Deze toetsen zijn enkel bedoeld voor het eerste jaar en meten het taalniveau van de leerlingen.

Module

Verschillende modules vragen extra gebruiksmateriaal. Deze vergoeding zal maximum 20 euro zijn. Enkel voor de module “voeding” vragen we 30 euro. De reden hiervoor is dat de leerling een maaltijd bereiden en deze ook mogen meenemen naar huis.

Boeken

De boeken worden aangekocht of gehuurd via IDDINK. Meer uitleg over deze procedure vindt u op onze website terug. Steeds meer leerkrachten maken gebruik van een zelfgemaakte cursus op maat van onze leerlingen. Daar zijn we terecht heel trots op. De zelfgemaakte cursus zorgt voor optimaal leermateriaal en is bovendien soms tot een tiende van de prijs van een werkboek of handboek. Daarom kan in de komende jaar de kostprijs van de boeken dalen.

Vakuitstappen en meerdaagse excursies

In het 2e, 4e en 6e jaar gaan onze leerlingen op meerdaagse excursie. Deze excursies zijn volledig gemaakt op maat van onze leerlingen en we voorzien elke excursie met optimale begeleiding. Via verschillende acties slagen we erin om de kostprijs van deze excursies zo laag mogelijk te houden. De prijzen van de meerdaagse excursies zijn maximumprijzen en alles is inbegrepen (vervoer, eten en drinken, verblijven en uitstappen). Meer informatie over de excursiereizen vindt u op onze website.

Gedurende het schooljaar maken de leerlingen ook educatieve vakuitstappen om alle leerplandoelen te bereiken. We proberen de kostprijs per jaar te beperken tot de strikt noodzakelijke uitstappen. In de jaren met een meerdaagse excursie bedraagt de maximale kostprijs minder.

Sportdag

Jaarlijks gaan onze leerlingen per graad op sportdag. De maximumprijs voor de sportdag is 35 euro. Het is best mogelijk dat een sportdag een stuk goedkoper uitkomt voor een bepaalde graad. We proberen de kostprijs te beperken, maar we willen echter niet snoeien in de begeleiding tijdens de activiteiten.

Huur sport

Sommige jaren gaan zwemmen, klimmen of maken gebruik van extra sportinfrastructuur.

Verbruiksvergoeding

Sommige vakken werken met gebruiksmateriaal (STEM, wetenschappen, elektriciteit, …). Deze kosten worden doorgerekend aan de leerlingen indien het om eenmalig te gebruiken materiaal gaat.

Extra kosten

Elk jaar komen er wel eens extra onvoorziene kosten. Aankopen van verschillende applicaties, interessant leermateriaal, …

Spreiding van de betalingen

Vier maal per jaar zult u een deelfactuur ontvangen.

  • Eind oktober
  • Eind december
  • April
  • Juni

Betalingsmoeilijkheden

Indien u vragen heeft over de maximumfactuur of moeilijkheden ondervindt met de betalingen, kunt u steeds terecht op onze school. U mag dit gerust aangeven. Wacht hiermee liefst niet te lang. Zo kunnen we samen met u op zoek naar een aanvaardbare oplossing.

Komt u in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie hierover vindt u op de website www.schooltoelage.be of op het gratis nummer 1700.