De opstart

Er werd in het schooljaar van 2006-2007 een lagere school uitgebouwd voor leerlingen met een diagnose autisme. De vraag naar deze specifieke onderwijsaanpak groeide in stijgende lijn uit. Al vlug kwam er een bezetting voor 100 leerlingen tot stand. Er ontstonden toen ook ideeën om deze leerlingen met een normaal tot hogere cognitieve begaafdheid, die de overstap moesten maken naar het secundair onderwijs, meer perspectief en mogelijkheden te geven.

Tijdens het schooljaar 2009-2010 startten onder leiding van mevr. Wendy Dossche Vandevoorde en mevr. Vanessa Reygaert de inhoudelijke gesprekken, het bepalen van de beleidslijnen en de concrete realisaties in een totaalproject. Er was dan ook een nauwgezette samenwerking met dhr. Geert Croo en mevr. Katrien Demuynck, beide werkzaam in het CLB. Verder werd er ook contact gezocht met mevr. Marijke Eeckhout, directeur Reynaertschool, om de onderwijsrichting concreet uit te bouwen. Een nieuwe werking op niveau secundair onderwijs voor leerlingen binnen de opleidingsvorm 9 werd geboren en kreeg de naam ‘Campus Impuls’.

Dankzij de steun van dhr. Jan De Maeyer (algemeen directeur SGR22) en dhr. Wilfried Van Keymeulen (directeur CLB GO! Gent) konden we onze school concreet uitbouwen. Campus Impuls kreeg een 1ste vestigingsplaats in Merelbeke... Op 1 september 2010 startte Campus Impuls voor het eerst onder leiding van mevr. Wendy Dossche Vandevoorde en mevr. Vanessa Reygaert. Het succes was enorm waardoor al vlug een wachtlijst voor nieuwe inschrijvingen ontstond en een 2de vestigingsplaats noodzakelijk werd. De campus kreeg het schooljaar nadien dan ook een 2de vestigingsplaats in Oostakker.

 

De school breidt uit

Sinds het schooljaar 2012-2013 werd met de tweede graad gestart. De noodzaak naar een dergelijke onderwijsvorm blijft dan ook groot. Campus Impuls bestaat ondertussen uit 6 leerjaren en biedt in de specifieke studierichtingen dezelfde onderwijsvakken en onderwijsniveaus als het regulier onderwijs.

In het schooljaar 2014-2015 kreeg Campus Impuls ook een derde graad zodat leerlingen die tot het zesde jaar om onze school konden blijven. In 2016 was het zo ver... de eerste groep jongeren die hier gestart waren in 2009, zwaaiden af met hun diploma en een mooie herinnering.

Tijdens het schooljaar 2016-2017 nam onze school afscheid van bezieler en mede-oprichter mevrouw Dossche Vandevoorde. Ondertussen nam mevrouw Reygaert de fakkel over als coördinator van Campus Impuls.