Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs kan gratis zijn. Een tegemoetkoming via de Vlaamse overheid is ook mogelijk bij individuele vervoerskosten.

 

Wat is individueel leerlingenvervoer?

Individueel leerlingenvervoer omvat 2 vervoersvormen:

  • Eigen vervoer: Je brengt je kind zelf met de wagen naar school.
  • Openbaar vervoer: Je kind gaat met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC).

Als je kind voor het woon-schoolverkeer gebruikmaakt van een van beide vervoersvormen, kan je als ouder onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten.

Let wel: Leerlingenvervoer slaat op het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) maakt er geen deel van uit.

 

Wat is collectief leerlingenvervoer?

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

 

Voorwaarden en info