Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Om leerlingen met leermoeilijkheden de kans te geven om les te volgen op Campus Impuls, wordt voor leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt. Als school hechten we hier veel belang aan, haalbare aanpassingen zijn een recht en maar goed ook! In samenspraak met de ouders, leerling en ons schoolteam wordt het probleem in kaart gebracht en een beleid uitgestippeld. We hebben binnen ons school ondertussen een mooie expertise met leerlingenbegeleiders en taalcoaches.

Hierbij bouwen we vaak verder op de opgedane kennis uit het basisonderwijs. Op het einde van een schoolloopbaan op Campus Impuls kunt u steeds de lijst met ondersteunende maatregelen raadplegen en bijvoorbeeld meenemen naar het hoger onderwijs.

 

Doel van redelijke aanpassingen

Belangrijk uitgangspunt: het doel van eindtermen blijft steeds behouden maar de weg om die te bereiken verloopt soms anders.

 

Voorbeeld van dyslexie

Een voorbeeld: een leerling mét of zonder dyslexie moet in staat zijn om een Nederlandse tekst foutloos op te stellen. Echter, leerlingen met dyslexie krijgen ondersteunende maatregelen om dit mogelijk te maken:

  • spellingcorrector Sprint (software
  • tekst laten voorlezen (voor hoorbare fouten)
  • tekst laten nalezen door derden

We zeggen dus niet: "Jij moet niet correct kunnen schrijven want je hebt dyslexie.". We hanteren dezelfde lat als verwachting maar geven bepaalde jongeren de tools om die lat te halen.

 

Voorbeeld met hulpfiche

Een leerling die wegens dyscalculie een bepaalde formule niet kan automatiseren, kan hiervoor een hulpfiche krijgen. Leerlingen moeten de gekregen fiches zelf bijhouden of ze vragen ze aan de leraar. Leerlingen die hulpfiches gebruiken, worden even streng beoordeeld als leerlingen die dat niet doen. 

 

Groeien in zelfstandigheid

Hiermee leren we jongeren om te groeien in het zelfstandig gebruik van hulpmiddelen. We behouden als school de verwachting van de eindterm, maar maken deze haalbaar voor jongeren met extra zorgnoden. 

 

REDICODIS

De redelijke aanpassingen worden samengevat in het letterwoord "REDICODIS". REDICODIS staat voor:

  • Remediëren
  • Differentiëren
  • Compenseren
  • Dispenseren

REDICODIS zijn dus diverse maatregelen die kinderen ondersteunen om leerachterstand te vermijden. Dyslexie kan dan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door het gebruik van een laptop met leessoftware.

 

Dispenseren

Sommige doelstellingen zullen een struikelblok blijven. Er bestaat bijvoorbeeld geen hulpmiddel om een hoek van 65 graden tot op 1 mm nauwkeurig te tekenen voor jongeren met een verstoorde motoriek. We hebben hiervoor helaas (nog) geen extra robotarm ter beschikking… Deze doelstellingen blijven, mits bespreking en goedkeuring van een klassenraad, dispenseerbaar. Dat wil zeggen dat we deze doelstelling vervangen door een andere, die wel haalbaar is. Bv. Teken die hoek op de computer met een tekenprogramma.

 

Voorleessoftware

Leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die met een lees- of schrijfprobleem kampen, kunnen gebruikmaken van gratis voorleessoftware. Deze software zet leerboeken om in luisterboeken. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest, en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden.

>> https://www.leesvoor.vlaanderen/