Impuls Academy

Screenshot 2022 02 05 105734

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Om leerlingen met leermoeilijkheden de kans te geven om les te volgen op Campus Impuls, wordt voor alle leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt. Als school hechten we hier veel belang aan, haalbare aanpassingen zijn een recht en maar goed ook! In samenspraak met de ouders, leerling en ons schoolteam wordt het probleem in kaart gebracht en een beleid uitgestippeld. We hebben binnen ons school ondertussen een mooie expertise .

Hierbij bouwen we graag verder op de opgedane kennis uit het basisonderwijs. Op het einde van een schoolloopbaan op Campus Impuls kunt u steeds de lijst met sticordi-maatregelen raadplegen en bijvoorbeeld meenemen naar het hoger onderwijs.

STICORDI-maatregelen

Een vorm van redelijke aanpassingen zijn de zogenaamde Sticordi-maatregelen. Sticordi is een letterwoord voor:

  • stimuleren
  • compenseren
  • remediëren
  • differentiëren
  • dispenseren

Sticordi-maatregelen zijn diverse maatregelen die kinderen ondersteunen om leerachterstand te vermijden. Dyslexie kan dan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door het gebruik van een laptop met leessoftware.

 

Voorleessoftware

Leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die met een lees- of schrijfprobleem kampen, kunnen gebruikmaken van gratis voorleessoftware. Deze software zet leerboeken om in luisterboeken. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest, en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden.

>> https://www.leesvoor.vlaanderen/