De stages die we aanbieden zijn leerrijk en ook de werkgevers zijn blij om onze leerlingen over de vloer te krijgen. Als vvoorbeeld tonen we dit artikel van een leerlingen, Bram, die stage liep bij KBC. KBC geeft om de zoveel tijd een magazine uit voor alle werkgevers in Vlaanderen, hierin wordt elke keer één werknemer in de kijker gezet. En ja... deze keer was het onze leerling!

lees artikel

 

 

Stages zijn belangrijk in het leertraject van een leerling. Zeker voor een leerling met autisme. Een stage is een oefentuin om geleerde technische vaardigheden in een "echte" werksituatie toe te passen. Even belangrijk is dat een stage de plek is om sociale, communicatieve en emotionele vaardigheden te oefenen. Vaak merken we dat voor leerlingen met autisme deze sociaal-emotionele vaardigheden belangrijke leeritems zijn.

Stage brengt heel wat met zich mee en is een grote stap voor elke leerling.

Voor leerlingen met autisme is deze stap nog groter. Er komt heel wat papierwerk op de leerlingen af, nieuwe situaties, omgevingen,... Voor leerlingen met autisme is dit vervolgens geen evidentie om al deze impulsen te verwerken.

Daarom is het ook belangrijk dat we onze leerlingen hier goed op voorbereiden. De beste manier hiervoor is een mini-stage. Hierdoor zorgen we voor een kleine simulatie van wat zal komen in de 3de graad en leren de leerlingen verworven theorieën en inzichten in de praktijk toe te passen.

De leerlingen lopen het proces door voor de eerste maal waardoor ze maximaal voorbereid zijn voor de stages in de 3de graad. Hier geven we onze leerlingen de nodige handvaten die ze kunnen gebruiken in het 5de jaar om zo met succes hun diploma te behalen in het 7de jaar.