Campus Impuls draagt het milieu hoog in het vaandel en vindt het dan ook heel belangrijk om hier goed zorg voor te dragen. Daarom werken we sinds het schooljaar 2012-2013 hard om een groene school te worden en besteden we extra aandacht aan afvalproductie en het sorteren van afval.

Zo is er wekelijks een grote opruimactie om de speelplaats proper te houden, vestigden we de aandacht op het nut van boterhamdozen en drinkflessen en speelden we met enkele leerlingen ook een afvalsorteerspel. In de komende jaren zetten we deze tendens verder en blijft een nette school in een groene omgeving meer dan belangrijk.