Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

Een traditioneel weekverloop van 5 lesdagen mét alle bijhorende taken en toetsen, het is niet voor elke leerling mogelijk. Een verstoorde prikkelverwerking, het vastlopen op bepaalde factoren,... het kan voor stressopbouw zorgen bij onze jongeren. Langdurige uitval is het laatste wat we wensen en anticiperen is dan ook de boodschap. De stap tussen een wekenlange time-out en voltijds school lopen is echter groot.

Onze interne zorgtrajecten

Daarom bieden we als school interne zorgtrajecten aan die wekelijks enkele uren in beslag nemen. De cognitieve druk wordt even opzij geschoven en de sociaal-emotionele noden van de jongeren komen volledig centraal te staan. We hebben een uitgewerkt én zeer divers aanbod. De trajecten worden in drie stappen opgebouwd en hebben het (her)aansluiten in klas als einddoel. Een schooltraject op Campus Impuls kan dus nooit uit zuiver zorgtrajecten als dagbesteding bestaan. Het is een opvangnet om onze jongeren vanuit een vertrouwende zorgreflex (sterker) te verbinden met hun schools traject.

  • STAP 1 - leerlingen komen tot rust in het zorgtraject
  • STAP 2 - leerlingen verdiepen zich in het traject, ze halen er doelen en geloof in wat ze kunnen;
  • STAP 3 - vanuit het zorgtraject wordt de link met het "schoolse" klasgebeuren aangehaald. Van hieruit kan de jongere sterker instappen in een (volledig) klasverhaal;

 

 Klimzorg
Levenskunst
Knuffelhond Stitch
Natuur
Talent in actie
 klimzorg  levenskunst

 

knuffelhond

 nature  zorgtalent

Flexibele trajecten

Campus Impuls is en blijft een OV4. We volgen dus de eindtermen en leerplandoelen uit het regulier onderwijs. Behalve een pak ondersteuning en expertise, kunnen we leerlingen ook de nodige tijd geven. Het is niet voor elke jongeren weggelegd om het secundair onderwijs in zes jaren af te leggen. Sommige jongeren hebben een pak talenten, maar wegens stress en een verstoorde prikkelverwerking is dit binnen de 'gewone' tijdspanne niet mogelijk. Dit is geen schande!

Wanneer het noodzakelijk is, zetten we onze schouders onze zinvolle, gespreide trajecten. Leerlingen gaan in het beste geval na het zesde middelbaar met een portie zelfkennis, een diploma/getuigschrift en heel wat tools weg van onze school. De weg naar dit einddoel kan wat langer duren, wij hebben tijd...

Boost

Leerlingen die bij bepaalde leerstofonderdelen de vooropgestelde verwachting niet halen, worden door de klassenraad wel eens naar de 'boostklas' verwezen voor een ruime periode. De boostklas is een klas waar leerkrachten 2 lesuren na elkaar leerlingen helpen bij het remediëren. Deze remediëring valt tijdens de lesuren en is gratis.