Jongeren komen de school binnen met een groot potentieel aan talenten en dromen. Ze verdienen de kans om die te ontwikkelen en te realiseren. We bieden workshops aan die zinvolle vrijetijdsbesteding aanleren (vb. gitaarles, moestuin, …).